2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს გზის რეაბილიტაცია (დიზაინი და მშენებლობა), არმირებული ყრილის® საყრდენი კედელი T1


 

გენერალური დამკვეთი:    

დამკვეთი: სს                და 

დიზაინერი:                              

არმირებული ყრილის® ტექნოლოგიის გამოყენებით წყნეთი-სამადლოს გზაზე აშენდა  საყრდენი კედელი T1

სრული ფართობი: 2790 კვ. მ

სამუშაოების დაწყება: 2017 წლის სექტემბერში

დასრულება: 2018 წლის მარტი

                                       არმირებული ყრილის® საყრდენი კედელი T1

 

                 რეაბილიტაციამდე                                რეაბილიტაციის შემდეგ