ჩრდილოეთ-სამხრეთის დერეფანი (ქვეშეთი-კობი)

აშენდა UP-2.20 (Km 2+203.338 - km 2+257.152) MSE Reinforced Earth® საყრდენი კედელი

ფართობი: 408 კვ. მ

მაქსიმალური სიმაღლე: 12 მ

პროექტის დასახელება: ჩრდილოეთ-სამხრეთის დერეფანი (ქვეშეთი-კობი) (ლოტი II).

ადგილმდებარეობა: მცხეთა-მთიანეთი

ხელშეკრულების საგანი: UP-2.20 (კმ 2+203.338 - კმ 2+257.152) მსმ არმირებული ყრილის (MSE Reinforced Earth®) საყრდენი კედლის მშენებლობა 

გენერალური დამკვეთი:   

 

დამკვეთი:

პროექტის მენეჯმენტი და კონტრაქტის ზედამხედველობა:


 მსმ არმირებული ყრილის (MSE Reinforced Earth®) საყრდენი კედლის დაპროექტება: