საყრდენი კედლები და პანდუსები

Reinforced Earth®საყრდენი კედლებისა და პანდუსების აგების ტექნოლოგია ფართოდ გამოიყენება საავტომობილო გზებისა და მუნიციპალურ პროექტებში. ამგვარი საყრდენი კედლები, პანდუსები და ხიდების ბურჯები შენდება საქალაქო, მაგისტრალურ, მაღალმთიან და სოფლის გზებზე.

Reinforced Earth® პროექტები ხორციელდება სწრაფად, მოითხოვს მინიმალური სიგანის გასხვისების ზოლებს და ტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვის მინიმალურ დროს.

ამ ტექნოლოგიის გამოყენება იძლევა საშუალებას აიგოს ნებისმიერი გეომეტრიის კონსტრუქცია. ასაწყობი კონსტრუქციის ფასადის მხარეს შეიძლება სხვადასხვა ფაქტურისა და ტექსტურის მოსაპირკეთებელი ფილების გამოყენება.

ტექნოლოგიის გამოყენების ძირითადი სფეროები:

  • გზების ერთ ან მრავალდონიანი საყრდენი კედლები;
  
  • მთიანი და სოფლის გზები;
  
  • ხიდების ბურჯები;
 
  • პანდუსების კედლები;
 
  • ფერდობების გამაგრება