ისტორია
 კომპანია ჯსპ (GSP Ltd) დარეგისტრირებულია 2007 წელს ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ: